0474b4cf51-14652f9 (2)

Ønsker du forandring i dit liv og øget mental robusthed ?

Med baggrund i 20 års erfaring kan jeg tilbyde dig psykologisk rådgivning, der kan hjælpe dig til at se de udfordringer du står overfor mere klart. Jeg viser dig vejen til at løse dine problemer, og giver dig konkrete redskaber til at gøre det. Jeg er specialist i behandling af dårligt selvværd/manglende selvtillid og i mental robusthed. I forhold til behandling af  generaliseret angst (bekymringsangst), social angst og depression arbejder jeg med metakognitiv terapi (MCT), som er en nyere og veldokumenteret terapiform, som er anderledes, og en hel del tyder på, langt mere effektiv end kognitiv terapi. Forenklet sagt kan man sige at det ikke kun drejer sig om indholdet af tankerne. Det er helt normalt at have negative tanker. Man skal ikke nødvendigvis lære at tænke “rigtigt”. Det gør os syge er, at vi har svært ved at lægge vores tanker fra os. Det at det bliver en vedvarende negativ tilstand. Ligesom kortvarig stress er OK og naturligt – mens det er den konstante og langvarige stress der gør os syge. Så det drejer sig mere om selektiv kontrol af tanker og øget bevidsthed om dem. Tanker om hvordan man tænker.

Med baggrund i års erfaring med parterapi vil jeg også kunne hjælpe med at få jeres parforhold på rette spor igen. Et forløb på 5 timer vil I langt de fleste tilfælde være nok på grund af den målrettede tilgang der er i rådgivningen, og den erfaring den bygges op om. Over 80% af par under 35 år oplever et væsentligt forbedret forhold efter et forløb.

Jeg har arbejdet med psykologisk rådgivning i mange forskellige sammenhænge og undervist forskellige faggrupper (sygeplejersker, tandklinikassistenter m.fl.) i psykologiske emner. Jeg har været civilt ansat et par år i Forsvaret, og har arbejdet med psykologisk rådgivning af tidligere udsendte soldater fra Balkan og Irak. Jeg har samarbejdet og rådgivet firmaer som Lego, Danske Bank, Kolding Sygehus, Solar og Trefor omkring arbejdspladsfastholdelse.

Jeg ser frem til at møde dig, og at vi i et trygt og tillidsfuldt samarbejde, kan arbejde hen i mod at skabe den forandring du ønsker i dit liv.

Carsten Sommerlund