Forside

Fast beskikket værge for retten og Statsforvaltningen


 

 

Konsulentbistand til undervisnings- og mentoropgaver indenfor arbejdsmarkedsområdet 


Hvad er en værge og et værgemål?

 

"Hvis en person ikke er i stand til at tage vare på sine personlige og økonomiske forhold, kan personen få brug for at komme under værgemål. Det vil sige, at personen får en værge, der handler på vedkommendes vegne .Der findes forskellige former for værgemål, afhængig af hvor meget der er behov for. Ofte vil der kunne være tale om at personen får frataget sin økonomiske retlige handleevne og at personen bliver umyndig."

 

Carsten Sommerlund, 56 år. Fast værge for retten og Statsforvaltningen. Tidligere erfaring som konsulent på socialfonds-projekter, EU-projekter og ekstern ansat konsulent ved Forsvaret. I dag arbejder jeg som konsulent primært med opgaver omkring undervisning og mentoring.

Kontakt mig i dag for et møde

Kontakt mig for et møde om den konkrete opgave I ønsker løst. Jeg laver på baggrund heraf en detaljeret beskrivelse af opgavens art og omfang, og der gives en fast uforbindende pris på opgaven. Jeg tilbyder konsulentbistand i hele Region Syddanmark og dele af Region Midtjylland.

 

 

 

 

 

Har I brug for konsulentbistand til et projekt eller tilbud indenfor arbejdsmarkedsområdet eller det sociale område?

 

 

 

I forbindelse med igangværende tilbud, eller nye projekter, hjælper jeg med mentorstøtte til jeres vejledere og undervisere omkring håndtering af den faglige indsats i forhold til brugerne.

 

Jeg vil også kunne hjælpe med kortere undervisningsforløb i psykylogiske  emner og personlig udvikling. 

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for kunsulentbistand afhænger af opgavens karakter og omfang, og der aftales på baggrund heraf en fast pris. Der kan dog også afregnes på timebasis. Grundtaksten er 600 kr. i timen + kørsel. Priserne er eksklusiv moms.

 Carsten Sommerlund, Havneparken 2, 7100 Vejle

 Tlf.: 42602540. E-mail: kontakt@somnet.dk

 CVR-nr.: 31437040. Reg.nr. 3409 Kontonr.: 12719329