Forside

Fast beskikket værge for retten og Statsforvaltningen


Professionel værge - samværgemål

 

 


Hvad er en værge  - og hvad er et værgemål og et samværgemål?

 

Hvis en person ikke er i stand til at tage vare på sine personlige og økonomiske forhold, kan personen få brug for at komme under værgemål. Det vil sige, at personen får en værge, der handler på vedkommendes vegne.

Der kan iværksættes samværgemål for den, som bl.a. på grund af uerfarenhed eller svækket helbred selv ønsker hjælp til at administrere sin formue eller til at varetage andre økonomiske anliggender, og hvis der vurderes, at der er et behov herfor. Samværgen og den pågældende handler i forening i anliggender, der er omfattet af samværgemålet.

 

Carsten Sommerlund, 57 år. Fast værge for retten og Statsforvaltningen og  pro-fessionel værge i sager om samværgemål.

Underviser, som ekstern konsulent, i emner omkring personlig udvikling.

Kontakt mig i dag for et uforpligtende møde

Kontakt mig gerne for et møde hvor vi kan drøfte jeres situation og de forskeliige typer af værgemål. Jeg kan samtidigt fortælle jer om, hvad jeg vil kunne hjælpe jer med som værge eller økonomisk samværge.

Jeg tilbyder værgebistand i hele Region Syddanmark og  Region Midtjylland.

 

 

  

Har I brug for en (sam)værge til at bistå med det økonomiske, og vil I gerne selv vælge værgen?

 

I kan søge om værgemål og samværgemål hos Statsforvaltningen og i denne forbindelse selv foreslå en værge eller samværge. Der kan f.eks. være et behov ved fremskreden demens, samt hvor der en aktuel grund (f.eks. formue over 75.000 kr. eller ved problemer med den daglige varetagelse).

Er I uenige i familien omkring varetagelsen af et familiemedlems anliggender, så kan det være en fordel selv at vælge en professionel værge. Hvis I ikke kan finde en værge, så vil Statsforvaltningen beskikke en af deres faste værger.

 

 

I

Pris og lovgivning

Prisen følger de af Statsforvaltningen fastsatte takster for værgemål.

Ved samværgemål tages der således et etableringsgebyr og et løbende månedligt vederlag. Derudover betales statens km takst for kørsel.

Som værge er jeg underlagt bl.a. Statsforvaltningens værgeregler og vejledning.


 Carsten Sommerlund, Havneparken 2, 7100 Vejle

 Tlf.: 42602540. E-mail: kontakt@somnet.dk

 CVR-nr.: 31437040. Reg.nr. 3409 Kontonr.: 12719329