Konsulentfirmaet               

Carsten Sommerlund

____________________________________________________________________________________

Institutioner og det offentlige


Vi løser opgaver for Retten og Familieretshuset vedrørende personlige og økonomiske værgemål.


Private


Vi hjælper ældre med at bevare overblikket over økonomien og med flytning til ældrevenlig bolig eller plejebolig.

Hvilken slags hjælp til økonomien har du brug for: Økonomisk Tryghedsaftale, Samværgemål eller et Værgemål?


Økonomisk Tryghedsaftale

Med alderen kan man langsomt miste noget af overblikket over økonomien. Du kan lave en aftale med os, så vi er med på "sidelinien", og hjælper, så overblikket bevares. En aftale om hjælp til at få overblik over økonomien vil for de fleste være en god og tilstrækkelig løsning - vi kalder det en Økonomisk Tryghedsaftale. En sådan aftale indbefatter, at vi hjælper med at bevare overblik over din løbende økonomi, såsom betaling af regninger og budget, forsikringer og ansøgninger til det offentlige. Vi hjælper også med flytning til ældrevenlig bolig eller plejebolig.


Samværgemål

Hvis du p.gr.a. svækket helbred har brug for hjælp til økonomien, men stadig har det så godt, at du kan samarbejde med en samværge, kan du søge om samværgemål hos Familieretshuset. Samværgen løser opgaverne, men kan ikke handle på egen hånd - kun i samarbejde med/efter aftale med dig.


Værgemål

Hvis man på grund af helbred ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske, og evt. personlige forhold, kan det være nødvendigt, at man kommer under et såkaldt værgemål, hvor en værge handler på den der under værgemåls vegne. Det kan være et nært familiemedlem der er værge, eller der kan blive valgt en professionel værge beskikket af Familieretshuset.


Rådfør dig med os om værgemål.Vi rådgiver om værgens pligter og rettigheder, regnskabsaflæggelse, hvilke ting der skal godkendes af Familieretshuset og om bl.a. gavereglerne. 


Hos os er Carsten Sommerlund beskikket som fast værge for Retten og Familieretshuset i sager der vedrører økonomisk og personligt værgemål. Du kan angive hvem du ønsker som værge ved ansøgningen om værgemål, og har dermed mulighed for at ønske Carsten Sommerlund som værge for din pårørende.

Carsten Sommerlund, jurist, 58 år. Selvstændig siden 2014. Professionel værge beskikket af Retten og Familieretshuset. Har været ansat i Forsvaret som rådgiver for tidligere udsendte soldater fra Balkan og Irak.

Vi er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, vejledninger og retningslinier indenfor området.Der føres løbende tilsyn fra Familieretshuset med alle værger, og der skal årligt indrapporteres til Familieretshuset om de løbende værgemål.

Vi eren 1. februar flyttet til nye og større lokaler i "Den Gamle Banegård", Oldenborggade 1C, 1 ved havnen i Fredericia. 

Du kan træffe os man-fre kl.9.00-16.00 efter nærmere aftale.
Hvilke opgaver hjælper vi med?


Overblik over den løbende økonomi

Vi hjælper med at fastholde overblikket over din økonomi, såsom betaling af regninger, budget, forsikringer mv.

Ansøgning om offentlige ydelser

Hjælp til hvordan du søger om boligtilskud/boligsikring, pension og andre offentlige ydelser

Rådgivning om samværgemål og værgemål


Vi rådgiver om værgens pligter og rettigheder, hvilke ting der skal godkendes af Familieretshuset, gaveregler, regnskabsaflæggelse m.v.


Salg af bolig


Vi hjælper dig med salget af dit hus eller din andelsbolig gennem en ejendomsmægler.

Flytning


Vi klarer flytningen til ældrevenlig bolig eller plejebolig gennem samarbejdspartner.

Rengøring og evt. maling af bolig du fraflytter

Vi klarer gennem samarbejdspartner en professionel rengøring og evt. maling af den bolig du fraflytter.

NYHEDER

Kontakt

Oldenborggade 1C, 1

7000 Fredericia

Bankforbindelse


Reg.nr.: 9734

Kontonr.: 0005291860

(Frøs Sparekasse)Copyright © All Rights Reserved