Konsulentfirmaet               

Carsten Sommerlund

____________________________________________________________________________________

Institutioner og det offentlige


Jeg løser opgaver for Retten i Kolding og Familieretshuset vedrørende personlige og økonomiske værgemål.


Private


Hvis du som pårørende skal søge om værgemål, så har du mulighed for at ønske at få mig som værge for den, som du søger om værgemål for.

Hvilken slags hjælp til økonomien har du brug for: Samværgemål eller et Værgemål?Samværgemål


Hvis du p.gr.a. svækket helbred har brug for hjælp til økonomien, men stadig har det så godt, at du kan samarbejde med en samværge, kan du søge om samværgemål hos Familieretshuset. Samværgen løser opgaverne, men kan ikke handle på egen hånd - kun i samarbejde med/efter aftale med dig.


Værgemål


Hvis man på grund af helbred ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske, og evt. personlige forhold, kan det være nødvendigt, at man kommer under et såkaldt værgemål, hvor en værge handler på den der under værgemåls vegne. I enkelte tilfælde kan en hel eller delvis fratagelse af den retlige handleevne være nødvendig.Hvis du ikke selv ønsker, eller ikke kan klare at være værge, kan du anmode Familieretshuset om at der bliver beskikket en professionel værge.


Rådfør dig med mig om værgemål.Jeg rådgiver om værgens pligter og rettigheder, regnskabsaflæggelse, hvilke ting der skal godkendes af Familieretshuset og om bl.a. gavereglerne. 


Jeg er beskikket som fast værge for Retten i Kolding og og ansat af Familieretshuset i sager der vedrører økonomisk og personligt værgemål. Du kan angive hvem du ønsker som værge ved ansøgningen om værgemål, og har dermed mulighed for at ønske mig som værge for din pårørende.

Carsten Sommerlund, jurist, 58 år. Selvstændig siden 2014. Professionel værge beskikket af Retten og ansat af Familie-retshuset. Har tidligere været ansat i Forsvaret som rådgiver for udsendte soldater fra Balkan og Irak.

Jeg er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, vejledninger og retningslinier indenfor området.Der føres løbende tilsyn fra Familieretshuset med alle værger, og der skal årligt indrapporteres til Familieretshuset om de løbende værgemål.

Jeg er den 1. februar flyttet til nye og større lokaler i "Den Gamle Banegård", Oldenborggade 1C, 1 ved havnen i Fredericia. 

Træffes bedst: man-fre kl.10.00-14.00.
Hvilke opgaver hjælper jeg med?


Rådgivning om samværgemål og værgemål


Jeg rådgiver om værgens pligter og rettigheder, hvilke ting der skal godkendes af Familieretshuset, gaveregler, regnskabsaflæggelse m.v.


Værgemål


Jeg beskikkes af Retten I Kolding og af Familieretshuset i værge-sager. Ved ansøgning som privat, kan du ønske at få mig som værge for din pårørende.

Flytning


Vi klarer flytningen til ældrebolig, og sorteringen af ejendele. Det som ikke skal med sørger vi for bliver givet væk til genbrug eller kasseret.

NYHEDER

Kontakt

Oldenborggade 1C, 1

7000 Fredericia

Bankforbindelse


Reg.nr.: 9734

Kontonr.: 0005291860

(Frøs Sparekasse)Copyright © All Rights Reserved