____________________________________________________________________________________

Konsulentfirmaet               

Carsten Sommerlund

Priser


Som værge aflønnes der efter gældende lovgivning på området. Såfremt den der er under værgemål har en vis indtægt eller formue betales værgevederlag ud af indtægt eller formue. Ellers betaler Familieretshuset vederlaget. Der betales et månedligt vederlag til værgen som afhænger af om der er tale om et økonomisk værgemål eller både et økonomisk og personligt værgemål. Derudover får værgen et etableringsvederlag, for kontorholdsomkostninger og for kørsel. I afgrænsede værgemål betales på timebasis med en takst på 500 kr. pr. time.


Ved samværgemål følger mine takster de for værgemål gældende takster.


Flytning af ejendele, sortering og bortskaffelse af ting der ikke skal med er prismæssigt afhængig af opgavens omfang. Opgaver løses som udgangspunkt kun i Region Syddanmark. Dog kan der henvises til samarbejdspartnere i andre regioner. 


NYHEDER

Kontakt

Oldenborggade 1C, 1

7000 Fredericia

Bankforbindelse


Reg.nr.: 9734

Kontonr.: 0005291860

(Frøs Sparekasse)Copyright © All Rights Reserved